Webinář: Jak na separaci opravdu komplexních vzorků? GCxGC od výzkumu k rutině.

Jak na separaci opravdu komplexních vzorků? GCxGC od výzkumu k rutině.

Přehled

Název: Jak na separaci opravdu komplexních vzorků? GCxGC od výzkumu k rutině.
Termín: 16. 6. 2021 10.00

Shrnutí

Jak na separaci opravdu komplexních vzorků? GCxGC od výzkumu k rutině.

  • Je Vaším cílem identifikace komplexních profilů těkavých látek?
  • Zajímá vás charakterizace vzorků dle strukturních skupin?
  • Obsahují Vaše vzorky velké množství izomerů, na které je MS detekce krátká?

 

Potom se pojďte podívat, jak lze tyto problémy řešit pomocí GCxGC.

SepSolve Analytical nabízí analytickou platformu, která zahrnuje zařízení pro automatické dávkování vzorků, pokročilou GC separaci, hmotnostní spektrometrii a sofistikované zpracování dat. Tyto nástroje Vám mohou poskytnout vice informací o Vašich vzorcích a zajistit vyšší produktivitu jak ve výzkumných tak v rutinních aplikacích..

 

Náplň prezentace:

  •  Základy GCxGC a přínos oproti jednoduchému GC.
  • Jak získat podrobnější informace o složení Vašich vzorků pomocí TOF MS detekce a jak nepřehlédnout důležité analyty.
  • Možnosti zpracování dat z GC-TOF MS a GCxGC, vyhledávání a identifikace neznámých látek, statistická analýza
  • Příklady využití pro evnvironmentální aplikace, petrochemické profilování a kvalitu a autenticitu potravin

Jazyk přednášek bude čeština a angličtina.

Přednášející

Jitka Zrostlíková
Jitka Zrostlíková
Produktový specialista (LC/MS, GC/MS QQQ, QTOF)
606 047 034
244 001 249
Dr. Laura McGregor
Dr. Laura McGregor

Product Marketing Manager
SepSolve Analytical Ltd